Podmínky ochrany osobních údajů

 • Správce údajů
 • Vaše osobní údaje zpracovává Palm Tree Inspire s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré město IČO: 09754059 spisová značka C 341913/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „my“), který je i správcem vašich osobních údajů.
 • Připravili jsme pro vás tyto informace o zpracování vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 • Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste naším zákazníkem, obchodním partnerem nebo uživatelem webových stránek www.plaza.cz (dále jen „webové stránky“).

Osobní údaje, které zpracováváme

 • Některé vaše osobní údaje jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání našeho zboží.
 • Jedná se o tyto vaše údaje:
 • jméno a příjmení;
 • adresa bydliště;
 • telefonní číslo a e-mail;
 • případně informace týkající se platební karty jako je její číslo a datum platnosti (tyto informace ale neukládáme);
 • informace týkající se vaší návštěvy webových stránek (IP adresa, typ zařízení, cookies, délka připojení apod.);
 • přihlašovací údaje k vašemu uživatelskému účtu.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž v rozsahu objednaného zboží, naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi.
 • Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@plaza.cz. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem.

Důvody zpracování údajů

 • Důvody, proč vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:
 • Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy

To se týká dodání zboží, kontaktování nebo komunikace mezi námi. 

 • Náš oprávněný zájem

Nabídku pro vás přizpůsobujeme vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

 • Je to naše povinnost

Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.

 • Váš souhlas

Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem na info@plaza.cz. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Doba uchování údajů

 • Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání zboží, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je určena takto:
 • po dobu trvání smlouvy mezi námi;
 • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
 • po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
 • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Cookies

 • Pro fungování webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné, analytické a marketingové cookies.
 • Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby webové stránky běžely v pořádku.
 • Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. 
 • Marketingové cookies umožňující např. remarketing na webových stránkách rovněž používáme. Díky tomu vám můžeme nabízet naše zboží prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas.
 • Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje:
 • cookies;
 • IP adresa Vašeho počítače.
 • Jaké cookies využíváme?

Cookies

Proč je využíváme?

Za jak dlouho je smažeme?

_ga

_gid

_ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách.

2 roky

24 hodin

 • I když s pomocí cookies nemůžeme identifikovat přímo vaši osobu, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Zmíněné cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu a cookies, prostřednictvím kterých cílíme reklamu na míru, zpracováváme s vaším souhlasem.
 • Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu info@plaza. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme. 
 • Souhlas se zpracováním tzv. „marketingových cookies“ můžete udělit i odvolat prostřednictvím vašeho prohlížeče.
 • Upozorňujeme, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.

Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

 • Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám – zpracovatelům či správcům osobních údajů:
 • služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • účetní firma Trivi a.s., IČO: 28378440, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Praha 7 - Holešovice;
 • služba Facebook Ads, provozovaná společností Meta Inc., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, VAT: IE9692928F.
 • firma Heureka Group a.s. Karolinská 706/3 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 07822774 DIČ: CZ07822774
 • Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.
 • Zvolením platební metody Shoptet Pay berete na vědomí, že v souladu s oprávněným zájmem poskytovatele technického řešení platební brány, společnosti Shoptet, a.s., můžete být za využití Vaší kontaktní e-mailové adresy či telefonního čísla kontaktováni společností Shoptet, a.s. s podporou ohledně průběhu a dokončení platby či dotazy o stavu transakce. V případě, že si nepřejete být osloveni, předáme tuto informaci společnosti Shoptet, a.s. 

Vaše práva

 • Náleží vám veškerá práva, která vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail info@plaza.cz. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Máte nějaké další dotazy?

 • Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište na info@plaza.cz a my vám co nejdříve odpovíme.